Cauchys integralsats i komplex analys är ett viktigt verktyg för beräkningar av kurvintegraler i det komplexa talplanet. Satsen fastslår att kurvintegralerna över två kurvor med samma ändpunkter för en funktion som är analytisk innanför kurvorna är desamma.

Integralsatsen för en sluten kurva lyder: låt U ⊂ C och låt f : U → C vara en analytisk funktion definierad på det enkelt sammanhängande området U. Då gäller för kurvan C ⊂ U med samma start- och slutpunkt:

BevisRedigera

Om man antar att partiella derivatorna av en analytisk funktion är kontinuerliga, kan Cauchys integralsats bevisas som en direkt konsekvens av Greens sats tillsammans med att reella och imaginära delarna av   måste satisfiera Cauchy–Riemanns ekvationer i regionen begränsad av  , och vidare i öppna omgivningen U av denna region. Cauchy gav detta bevis, men Goursat gav senare ett bevis som inte krävde vektorkalkyl eller kontinuiteten av partiella derivator.

Vi kan dela integranden   och differentialen   i deras reella och imaginära delar:

 
 

I detta fall har vi

 

Enligt Greens sats kan vi ersätta integralerna runt den slutna konturen   med en areaintegral över domänen   som omslutes av   på följande vis:

 
 

Men eftersom   och   är den reella och imaginära delen av en analytisk funktion i domänen   måste de satisfiera Cauchy–Riemanns ekvationer i den:

 
 

Härmed är båda integrander (och alltså även integralerna) noll:

 
 

Detta ger resultatet

 

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Cauchy's integral theorem, 18 januari 2015.