Carl Magnus Fallenius, född 15 januari 1815 i Västerviks församling, Kalmar län,[1] död 27 juni 1879 i Sankt Nikolai församling, Stockholms stad,[2] var en svensk präst, teolog och politiker. Han var pastor primarius i Storkyrkan i Stockholm från 1860 och som sådan också självskriven ledamot i prästeståndet vid ståndsriksdagarna 1859/60, 1862/63 och 1865/66[3].

Student i Uppsala 1832 och promoverad filosofie magister där 1839, avlade han teologie kandidatexamen 1842 och förordnades året därpå till pastorsadjunkt i Västervik och Törnesfalla.

Disputerade pro cand. theol. 1844 med p. I av en avhandling: De statibus, quos vocant peccati et gratiæ och presiderade under årets lopp för de VI följande pp., varefter han i augusti utnämndes till docent i dogmatik och moralteologi vid universitetet i Uppsala.

Efter avlagt specimen för ett lektorat vid Linköpings gymnasium fick han tjänsten 1847, som han tillträdde i maj samma år. Rektor dels vid Linköpings gymnasium och dels därefter vid hela elementarläroverket var han 1850–1858.

Därefter utnämndes han 1858 till kyrkoherde i Sankt Nikolai församling i huvudstaden och pastor primarius i Stockholm, vilka ämbeten han tillträdde den 1 maj 1860. Teologie doktor blev han samma år och bevistade som pastor primarius alla riksdagar 1859–1865 samt allmänna kyrkomötet 1868, 1873 och 1878. Han var preses i Samfundet Pro Fide et Christianismio 1860–1872.

Generallöjtnant Constantin Fallenius var son till Carl Magnus Fallenius.

BibliografiRedigera

  • De itinere Alexandri Magni per Persiam (akademisk avhandling 1834)
  • Supplementa Caroli Magni Agrell ad Lexicon Syriacum Castellianum (akademisk avhandling 1839)
  • De libero arbitrio (akademisk avhandling 1846)
  • Några ord om den s. k. tysk-katolska kyrkan 1846
  • Förklaring öfver Matthei evangelium, hufvudsakligen till bruk för nattvardsungdom och de högre afdelningarna af läroverket (2:a upplagan 1865)
  • Martensen

Därtill kom diverse tidskriftsuppsatser med mera.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Västerviks församlings födelse- och dopbok 1805–1840, s. 193
  2. ^ Sankt Nikolai församlings död- och begravningsbok 1875–1894, s. 94
  3. ^ Förteckning å Högvördiga Ståndets vid innevarande Riksdag närvarande ledamöter, prästeståndets protokoll 23/10 1865