Carl Fredrik Törnflycht

svensk politiker

Carl Fredrik Törnflycht, född den 21 oktober 1711, död den 21 april 1767 i Stockholm, var en svensk greve och riksråd. Han var son till Olof Törnflycht och gift med Brita Christina Sparre.

Törnflycht ägnade sig, liksom fadern, åt hovtjänsten, inom vilken han 1756 avancerade till hovmarskalk. Då han, trots att han var förbunden med hattpartiet, under denna tjänstgöring kommit i tämligen gott förhållande till kungafamiljen, blef han 1761 av Adolf Fredrik utnämnd till riksråd och 1762 enligt kungens önskan av ständerna vald till guvernör för arvprinsarna Karl och Fredrik Adolf. Som riksråd började han snart dra sig ifrån hattarna, vilkas stjärna då var i nedgående, och han skonades därför vid hattrådets störtande 1765; men då de segrande mössorna 1766 ville bereda plats i rådet åt Joachim von Düben, förmåddes Törnflycht, som träffats av slag, att begära tjänstledighet.

KällorRedigera