Caprice Records

svensk statsägt skivbolag

Caprice eller Caprice Records är ett svenskt statligt skivbolag för "smalare" musik, och de varumärken under vilka Rikskonserter sedan slutet av 1960-talet[källa behövs] fram till 2011 bedrev sin fonogramutgivning. Under flera decennier har bolaget stått för utgivningen av en stor del av den "svenska musikskatten" med bland annat klassisk musik och kammarmusik, jazz och folkmusik. Man har samarbetat bland annat med Nomus för nyskriven musik och Sveriges Radio P2. Tidigare samarbetade man också med SIDA kring utgivningen av världsmusikserien "Music from...".

Caprice Records
Grundat1971
PlatsStockholm, Sverige Sverige
GenreSvensk konstmusik, jazz, folkmusik världsmusik
Distributör(er)Naxos
WebbplatsCaprice Records

Regeringen angav 2008-12-11 att målet för fonogramverksamhet (Caprice Records) är att stödja genrer som är svagt företrädda inom den kommersiella utgivningen. Då Rikskonserter 2011 lades ned överfördes Caprice Records till den nya statliga musikmyndigheten Statens musikverk. Skivbolagets uppdrag är enligt myndighetens instruktion att "genom återutgivning av musikinspelningar som myndigheten förfogar över främja tillgången till konstnärligt intressant musik". Staten tillhandahåller även fonogramstöd från Statens Kulturråd för att möjliggöra för alla skivbolag att söka stöd för smalare musikutgivningsprojekt.[1][2] Efter den tidigare skivdistributören CDA:s konkurs 2009 har Caprice Records tecknat avtal med bolaget Naxos Sweden för vidare distribution.[3]

Utgivning redigera

Rikskonserter redovisade fonogramutgivningen i sina årsberättelser. Caprice anger på sin egen hemsida aktuell katalog, det vill säga fonogram som lagerförs och finns tillgängliga genom olika distributörer. Av redovisningstekniska orsaker överensstämmer inte alltid årsberättelserna redovisningar av utgivningar ett visst år med vad som anges i Caprices katalog. En utgivning kan exempelvis noteras i årsberättelsen ett år eftersom den inspelats samma år samtidigt som den faktiska utgivningen först sker efterföljande år och därmed noteras som sådan i katalogen.

Historiskt utgivningsexempel: Utgivning 2007 i sammanställning redigera

Enligt den katalog som publiceras av Caprice på hemsidan har följande nyutgivningar gjorts år 2007.

Kategori Antal utgivna fonogram Antal sålda enligt årsberättelse
Kammarmusik 0 0
Elektroakustiskt 0 0
Folkmusik 0 0
Jazz 8 4 493
Kammarmusik 5 1 460
Nutida 1 261
Opera 1 215
Visa 0 0
Summa 15 6 429

Kategoriindelning enligt Caprice katalog på hemsidan.

Utgivningar 2007 redigera

Följande titlar utgavs 2007.

Nr Titel Antal sålda enligt årsberättelse Kommentar
CAP 21766 Lennart Åberg & Norrbotten Big Band - Up North 429
CAP 21785 Lina Nyberg & Magnus Lindgren - Brasil Big Bom 1 031
CAP 21767 Jakob Koranyi - Cello 293
CAP 21768 Nils Berg - Sailors Fighting in the Dance Hall 776
CAP 22061 Contemporary Swedish Jazz 717 Compilation
CAP 21792 Josef & Erika - small small small small sounds 152
CAP 21776 Niklas Sivelöv - Improvisational one 214
CAP 22062 Wagner - Vol. 7 215
CAP 21780 Mats Öberg - Improvisational two 372
CAP 21800 Mats Bergström - Perceptions of Time 261
CAP 21744 Bengt-Åke Lundin plays Åhlström & Johnsen 115 Noterad i Rikskonserters årsberättelse 2006, utgiven 2007
CAP 21769 Fredrik Ljungkvist & Yun Kan - Badaling 802 Noterad i Rikskonserters årsberättelse 2006, utgiven 2007
CAP 21751 Hjo Kyrkas Ungdomskör - Salve Regina 528 Noterad i Rikskonserters årsberättelse 2006, utgiven 2007
CAP 22060 Johan Helmich Roman/Sonate a flauto traverso, violone e cembalo 320 Noterad i Rikskonserters årsberättelse 2006, utgiven 2007
CAP 22056 Åke Hermanson - Alarme 204 Noterad i Rikskonserters årsberättelse 2006, utgiven 2007
Summa 6 429

Övriga utgivningar 2007 redigera

Nr Titel Antal sålda enligt årsberättelse Kommentar
CAP 21791 Barn och sång - om rösten, sångerna och vägen dit 2 620 Medföljer boken med samma namn utgiven av Studentlitteratur. Ej tillgänglig separat.
CAP 21361 Chapter Seven - Thumbs Up 9 Återutgivning av fonogram utgivet 1988. Finns ej i nuvarande katalog.
CAP 21393 Nils Landgren - Follow Your Heart 63 Återutgivning av fonogram utgivet 1990. Finns ej i nuvarande katalog.
CAP 22028 Daniel Börtz - Backanterna 0 Återutgivning av fonogram utgivet 1995. Finns ej i nuvarande katalog.
CAP 22029 Ingvar Lidholm - Ett Drömspel 0 Återutgivning av fonogram utgivet 1993. Finns ej i nuvarande katalog.

I Rikskonserters årsberättelse 2007 noteras också CAP 21787 Duo Dialog. Fonogrammet utgavs dock först 2008-01-09 enligt Caprice katalog. Vidare utgavs i samarbete med Kungliga Operan utgavs en special-cd i en upplaga på cirka 52 000 exemplar som distribuerades till samtliga läsare av tidningen Vi.

Referenser redigera

Externa länkar redigera