Circular Error Probable

(Omdirigerad från CEP)

Circular Error Probable (förkortat CEP, svenska: Cirkulär felsannolikhet) är ett mått på ett vapens precision. Det definieras som den radie inom vilken 50% av alla projektiler träffar. Termen används oftast för ballistiska robotar, men kan lika gärna appliceras på alla projektilvapen.