Byggnadskonsulent var förr i Sverige en byggnadstekniskt sakkunnig person som tjänstgjorde i kommun med byggnadsnämnd (men ej stadsarkitekt) med uppgift att ge råd och anvisningar beträffande byggen och avge rekommendationer till byggnadsnämnden.

I kommuner utan byggnadsnämnd benämndes motsvarande befattning byggnadsinspektör. För dessa befattningar krävdes normalt stadsarkitektskompetens, men Kungl. Maj:t kunde lämna dispens från detta krav.

Titeln byggnadskonsulent kan även avse byggnadssakkunnig person som tjänstgör i andra sammanhang.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Svensk uppslagsbok, andra upplagan, band 5 (1947), spalt 476f.