Byggnadsarbetare

person anställd att delta i det fysiska arbetet under bygge

Byggnadsarbetare är den som arbetar med husbyggnad.

Byggarbetsplats.

Byggnadsarbetare har i själva verket ett flertal yrken och uppgifter såsom:

I Sverige utbildas byggnadsarbetare bland annat inom Bygg- och anläggningsprogrammet, som tillhör gymnasieskolans nationella program.

Externa länkarRedigera