Markarbete

formande av mark för att bygga upp kulturlandskap, byggnader eller anläggningar
Ej att förväxla med markberedning.

Markarbete är formandet av mark för att bygga upp ett kulturlandskap, eller uppföra en byggnad eller anläggning. För markarbete kan man använda handverktyg som spadar, eller anläggningsmaskiner som grävmaskiner.

Markarbete utfört i Ystads hamn inför ett nybygge 2021.

Se ävenRedigera