Bufagin är ett samlingsnamn på en hel grupp mer eller mindre giftiga steroider, som jämte diverse andra ämnen ingår i bufotoxin, ett sekret, som utsöndras av många paddarter. Sammansättningen av i bufotoxinet ingående ämnen är typisk alltefter paddarten.

Några exempel:

Namn Summaformel Paddart
Arenobufagin
Mycket giftig
C24H32O6 Argentinapadda, Bufo arenarum
Cinobufagin C26H34O6 Chusan Island toad, Bufo gargarizans Cantor, 1842
Decaetylcinobufagin
Gamabufagin Japansk padda, Bufo japonicus
Marinobufagin
= Marinobufagenin
C24H34O5 Agapadda, Bufo marinus och
Rhinella rubescens = Bufo rubescens Lutz, 1925
Quercicobufagin
= Querklobufagin
Ekpadda, Bufo quercicus
Regularobufagin Square-marked toad, Bufo regularis
Telocinobufagin
Vallicopobufagin Gulf Coast toad, Bufo valliceps = Incillus valliceps
Viridibufagin Grönfläckig padda, Bufo viridis
= Europeisk grön padda