För Brunnsbo utanför Skara, se Brunsbo.

Brunnsbo är ett primärområde i stadsområde Hisingen i Göteborgs kommun och ingår i stadsdelen Backa. Brunnsbo församling, som bildades 1995 genom en utbrytning ur Backa församling och återuppgick dit 2010, hade 5 600 invånare 2009.[1]

Bostadsbebyggelse i Brunnsbo, mars 2013.

OrtnamnetRedigera

Namnet Brunnsbo kommer av villa Brunsbo vid den närbelägna järnvägsövergången. Den ägdes av en ur släkten Brundin, därav namnet. Brunnsbo blev därför arbetsnamnet när området bebyggdes på 1960-talet, och därefter vedertaget.[2][3] Familjen Brundin hävdar däremot att stavningen med två n i Brunnsbo är felaktig[4].

BebyggelseRedigera

Åren 1962-1965 byggdes, bland annat av Göteborgs stads bostadsaktiebolag, omkring 900 lägenheter i 3- och 8-vånings lamellhus, 8-vånings punkthus och radhus.[5][6]

I området ligger Brunnsbokyrkan, Brunnsbotorget och Brunnsboskolan med Brunnsbo musikklasser. Butikshallen på torget är den enda bevarade av sin typ. Den ritades 1965 för Bostadsbolaget av Sven Brolid. Kyrkan, som 1972 ersatte en prefabricerad vandringskyrka, ritades av Rolf Bergh,[7]

NyckeltalRedigera

 
Brunnsbo

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 410 Brunnsbo år 2019[8]
Brunnsbo Hela Göteborg
Folkmängd 7 631 579 281
Befolkningsförändring 2018–2019 +31 +7 413
Andel födda i utlandet 39,1 % 27,5 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 53,3 % 37,0 %
Medelinkomst 279 800 kr 318 400 kr
Arbetslöshet 7,0 % 5,8 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 24,7 21,1
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 29,2 % 36,6 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 65,9 %
Andel bostäder i allmännyttan 41,2 % 26,2 %
Antal färdigställda bostäder 2019 1
Andel bostäder i småhus 32,4 % 18,7 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighetRedigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Norra Hisingen och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Hisingen.[9]

Geografiskt centrumRedigera

Göteborgs geografiska centrum ligger i terrängen cirka 700 meter nordväst om Brunnsbotorget på Hisingen (57°44’N, 11°85’Ö).[10]

ReferenserRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin på internet (abonnemang). Sökord : Brunnsbo
  2. ^ Natur och folk i Backa på Hisingen, red. Kaj Lindblad, Gunnel Hillefors, Åke Hillefors, Backa Hembygdsförening 1998 ISBN 91-630-7602-0, s. 288
  3. ^ Backa socken : återblickar, Kerstin Lychou, Tre böcker förlag, Göteborg 1998 ISBN 91-7029-368-6, s. 117
  4. ^ Göteborgs-Posten, 2003-01-20, s. 19
  5. ^ Vi bygger i Göteborg : en berättelse om Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Torsten Frendberg, Göteborgs stads bostadsaktiebolag 1968, s. 112
  6. ^ Göteborgs utbyggnad : några bidrag till Göteborgs stadsbyggnadshistoria. Utveckling och planering i industriregioner, 99-0460320-0 ; 3. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 1977. sid. 58. Libris länk 
  7. ^ Upptäck Hisingen! : det moderna Göteborg. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum. 2008. sid. 92-93. Libris länk. ISBN 9789185488971 
  8. ^ Göteborgsbladet 2020. Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor.
  9. ^ ”Områdesindelningar”. Statistik och analys. Göteborgs stad. https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/statistik-och-analys/geografi/omradesindelningar. Läst 1 januari 2021. 
  10. ^ * Göteborgs turistkarta : touristmap : Touristenkarte ([Ny uppl.]). Göteborg: Stadsbyggnadskontoret. 1995. sid. 73. Libris länk. ISBN 91-7171-024-8