Britt-Louise Gunnarsson

svensk språkforskare och professor emeritus

Britt-Louise Viola Gunnarsson, född Svensson 12 januari 1945 i Linköping, är en svensk språkforskare och professor emeritus. Hennes huvudsakliga forskningsområden är textlingvistik, sociolingvistik, diskursanalys, professionell kommunikation och begriplighet, vetenskapligt språk samt språk och kön.

BiografiRedigera

Britt-Louise Gunnarsson blev filosofie magister 1968 i Göteborg. Hon blev filosofie doktor vid Uppsala universitet 1982 och docent 1985. Doktorsavhandlingen har titeln Lagtexters begriplighet. En språkfunktionell studie av medbestämmandelagen. Hon innehade 1998–2002 professuren i svenska språket vid Stockholms universitet och var professor i modern svenska, särskilt sociolingvistik vid Uppsala universitet 2003–2012. Hon var gästforskare vid Stanford University 1992–1993 samt vid University of California i Santa Barbara 2006.

Hon var vidare ordförande i ASLA (Association Suédoise de Linguistique Appliquée) 1986–1992, Vice President of AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée) 1993–1999 samt ledare för AILA:s Scientific Commission on Communication in the Professions 1993–2002. Efter pensioneringen var hon ordförande för Uppsala Senioruniversitet 2013–2017.

Hon är hedersledamot av Östgöta nation, Uppsala, av ASLA och av Uppsala Senioruniversitet.

Bibliografi (i urval)Redigera

Priser och utmärkelser (i urval)Redigera

KällaRedigera