Brädspel (olika betydelser)

Wikimedia-förgreningssida

Brädspel är mångtydigt på svenska och kan avse:

  • Brädspel (i vid bemärkelse) – spel på ett hårt underlag med pjäser eller brickor som rör sig på spelplanen
  • Brädspel (i inskränkt bemärkelse) – en särskild typ av spel på hårt underlag som spelas med brickor och tärningar på en spelplan med 24 fält, till exempel backgammon, tawla, förkeren och svenskt brädspel
  • Brädspel (svenskt) – ett särskilt spel i familjen av spel på en spelplan med 24 fält som spelas med de klassiska svenska reglerna
  • Brädspel (spelplan) – spelplanen till ett brädspel i någon av ovanstående tre betydelser
  • Brädspel (komplett spel) – spelplanen till ett brädspel inklusive tillbehören