Bostadskollektiva kommittén var en svensk statlig bostadspolitisk kommitté, tillsatt 1948, som gjorde en omfattande översyn av de olika former av service som bör finnas i välordnade bostadsområden. Utredningen lämnade betänkanden om hemhjälp, kollektivhus, tvättstugor och allmänna samlingslokaler.

Ordförande var riksdagsledamoten och tidigare mångåriga Stockholms-borgarrådet Yngve Larsson, som även varit en tongivande ledamot i 1910-talets bostadskommission. Övriga sakkunniga i kommittén var rektor Ester Arfwedson, fru Rosa During, kommunalborgmästaren i Nässjö August Johnson, direktören i HSB:s Riksförbund Sven Kypengren, stadsbyggnadsdirektören i Stockholm Göran Sidenbladh samt fil. lic. Brita Åkerman Johansson.

BetänkandenRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Bostadskollektiva kommittén (1952). Bostadskollektiva kommitténs betänkande. 1, Hemhjälp. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1952:38. Stockholm. Libris 13537929. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-853724 
  2. ^ Bostadskollektiva kommittén (1954). Bostadskollektiva kommitténs betänkande. 2, Kollektivhus. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1954:3. Stockholm. Libris 13576612. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-853726 
  3. ^ Bostadskollektiva kommittén (1955). Bostadskollektiva kommitténs betänkande. 3, Tvätt. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1955:8. Stockholm. Libris 13576721. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-853723 
  4. ^ Se även: Bostadskollektiva kommittén (1949). Förslag om fortsatta undersökningar kring de kollektiva tvätterierna. [Stockholm. Libris 10594915 
  5. ^ Bostadskollektiva kommittén (1955). Bostadskollektiva kommitténs betänkande. 4, Samlingslokaler. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1955:28. Stockholm. Libris 13537872. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-853725 
  6. ^ Bostadskollektiva kommittén (1956). Hemmen och samhällsplaneringen: Bostadskollektiva kommitténs slutbetänkande. Statens offentliga utredningar, ISSN 0375-250X ; 1956:32. Stockholm. Libris 885608. http://weburn.kb.se/metadata/608/SOU_885608.htm