Automatkanon m/49 (akan m/49), var en svensktillverkad automatkanon av Bofors baserad på 20 mm akan m/45 avsedd, och nyttjad, för bestyckning av attackflygplanet A 32. Varje flygplan bestyckades med fyra kanoner.

Automatkanon m/49
(akan m/49)
Automatkanon Akan m49.jpg
Automatkanon m/49 här inte försedd med eldrör.
Typ Automatvapen
Ursprungsplats Sverige
Tjänstehistoria
I tjänst 1956–1978
Använts av Sverige
Produktionshistoria
Tillverkare Bofors
Varianter Utvecklad från Bofors akan m/45
Specifikationer
Vikt 59 kg

Patron 20 × 110 mm
Kaliber 20 mm
Mekanism Gaslås
Eldhastighet 775-850 skott/minut
Frammatning bälten av länk m/49

Tillverkning och uppbyggnadRedigera

Akan m/49 tillverkades av Bofors och var ett mekaniskt, gasdrivet automatvapen med kort piprekyl.

Kanonen bestod av följande huvuddelar:

  • Eldrör
  • Låda
  • buffertanordning
  • mekanisminrättning med mantel och utkastaranordning
  • matarinrättning
  • avfyringsinrättning och säkringsmagnet.

Total vikt med säkrings- och avfyrningsmagnet uppgick till 59 kg.

FunktionRedigera

Vapnets arbetsgång var i stort följande: Efter avfyrning rekylerade det så kallade "rekylerande systemet" (eldrör, låda och buffertanordning) tillsammans med mekanisminrättning. Vid början av rekylrörelsen påverkades en anordning som upphävde mekanismens regling vid eldröret, denna anordning kunde tillsammans med krutgasens tryck tvinga mekanismen att fortsätta den bakåtgående rörelsen så att manöver- och buffertfjädrarna trycktes samman. Hela detta systems rörelse togs upp av en rekylfjäder som sedan förde fram eldrör, låda och buffertanordningen. Mekanismen kastades i sin tur fram av manöver- och buffertfjädrar. Under mekanismens rörelse bakåt kastades tomhylsan ut och en ny patron fördes fram i inmatningsläget. Under mekanismens rörelse framåt fördes denna patron in i patronläget. Allt detta skedde så att kanonen kunde hålla en eldhastighet av 775 skott per minut. Vapnet existerade i både höger och vänstermatande format.

AmmunitionRedigera

 
Här ses blind 20 mm ammunition m/41 i trälåda. Varje patron är bandad i länk m/49.

Kaliberbeteckning var 20 mm och 6st olika granater eller projektiler fanns till patronen. Grundpatron var 20 mm skarppatron m/41. Följande granater och projektiler fanns som ammunitionsutförande:

Utöver dessa fanns även en variant som var helt ofarlig, en helgjuten så kallad "blind" granat.

För inmatning av ammunition i kanonen användes ett ammunitionsband med benämning länk m/49 och bandning av ammunitionen skedde med hjälp av länkfyllare m/45[1]

ReferenserRedigera

  • Tidsskrift i sjöväsendet. Nr.7 1953.

NoterRedigera

  1. ^ Beskrivning över 20 mm AKAN m/49. Stockholm: KFF förlag. 1955