Blaženka Scheuer, född den 14 november 1967, är en svensk universitetslektor i Gamla testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

BiografiRedigera

Scheuer är biträdande och ställföreträdande prefekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.[1] Under 2013 verkade hon vid Williams College, Massachusetts inom ramen för STINT’s Teaching Sabbatical Program som en av tre vid Lunds universitet.[2] Scheuer är ordförande av Svenska Exegetiska Sällskapet[3] och styrelseledamot av nätverket European Academy of Religion and Society (EARS).[4]

ForskningRedigera

Scheuers forskningsområde kretsar kring Gamla testamentets profetlitteratur. Efter en avhandling om Jesajas bok studerar Scheuer för närvarande hur två av GT:s profetkvinnor, Debora och Hulda tolkas under de första århundraden e.Kr. då de hebreiska texterna traderas i nya judiska och kristna kontexter. Ett annat forskningsintresse kretsar kring kopplingar mellan artificiell intelligens och religion, särskilt på hur narrativ kring AI relaterar till föreställningar och teman hämtade från Gamla testamentets skapelseberättelser.[1]

BibliografiRedigera

  • Scheuer, B. & Willgren Davage, D. (2021). (Red.) Sin, Suffering, and the Problem of Evil. Forschungen zum Alten Testament 2, 126. Mohr Siebeck.
  • Scheuer, B. (2011). Enigmas and Images : Studies in Honor of Tryggve N.D. Mettinger. I Eidevall, G. (Red.) Coniectanea Biblica. Old Testament Series, 58. Eisenbrauns.
  • Scheuer, B. (2005). The Return of YHWH : The Tension between Deliverance and Repentance in Isaiah 40-55. Lund University. Doktorsavhandling.

Utmärkelser och ledamotskapRedigera

  • Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund (LVSL 2009, Sekreterare 2018-2021, dessförinnan vice sekreterare)[5]
  • Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen vid Lunds universitet (2010)[6][7]

ReferenserRedigera