Öppna huvudmenyn
Ej att förväxla med Biologisk medicin.

Biologiska läkemedel är ett preparat vars aktiva substans är ur biologiskt ursprung, som levande celler eller vävnad, och har ur detta producerats eller renats. Dess molekylstruktur är känslig för förändringar vid tillverkning och kräver därför test av substans och slutprodukt samt tillverkningsprocess för att karaktäriseras. Exempel på biologiska läkemedel är vacciner, enzymer och peptider.

Läkemedelsverket varnar för ungefär vart fjärde biologiskt läkemedel godkänt i EU och USA samtidigt som man anser att biologiska läkemedel inte är farligare än andra läkemedel.[1]


ReferenserRedigera