För andra betydelser, se Bila (olika betydelser).

En bila, även kallad skrädyxa eller tälgyxa, är en yxa med lång, rundad egg. Eggen på en bila är likadant slipad som eggen på ett stämjärn.[1]

Timmerbila
Timmerbilor på Wira bruks museum

Bilor med denna typ av slipning benämns som saxslipade och ska ej sammanblandas med knivslipade skrädyxor. Det finns både höger- och vänsterbilor. Det breda bladet och eggens form gör verktyget lämpat för att hugga ytor plana, till exempel då man vill göra fyrkantiga bjälkar av runda stockar, s.k. bilning.

De äldsta arkeologiskt påträffade saxslipade bilorna är från 700-talet. I Lund har påträffats en bila från vikingatid. Alltså har den saxslipade bilan en lång historia i Skåne. Saxslipade bilor blev först vanliga i övriga Sverige under 1800-talet.

Fram till 1600-talet använde bödlarna svärd för halshuggning. Sedan gick man över till skarprättarbilor istället.[1]

Den aktiva komponenten i avrättningsverktyget giljotin benämns också bila eller fallbila.[2]

En typ av bila används även vid slakt.

Ordet "bila" i denna bemärkelse är belagt i svenska språket sedan 1499.[3]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera