Berzeliusskolan i juni 2006.

Berzeliusskolan är en gymnasie- och högstadieskola i Linköping. Skolan är uppkallad efter kemisten Jöns Jacob Berzelius. Den grundades 1953 som en grundskola under namnet Vasaskolan. Grundskolan upphörde under 1965 och två år senare öppnades det högre tekniska läroverket som fick namnet Berzeliusskolan. Sedan 1997 bedrivs det åter grundskoleutbildning i skolans lokaler.

Program på gymnasienivåRedigera

GrundskolaRedigera

Grundskolan har specialinriktningar i NO- och mattespets och idrott. NO- och mattespetsen innebär fler NO-lektioner per vecka och att de går fram lite snabbare i matten så att de redan i 9:an ska vara klara med matte 1C (gymnasiematte). Dessa inriktningsklasser har 30 platser för elever och man genomgår ett intagningsprov för att komma in.

Det finns även en NO-inriktning som inte har något intagningsprov. De elever som kommer in på denna inriktning blandas med de vanliga klasserna.

Grundskolan är årskurs 7-9 och är indelad i tre arbetslag, Alfa, Beta och Gamma. I varje årskurs finns klasserna A-F som är vanlig inriktning blandat med NO-inriktningen. Klass G och H är idrottsklasserna och klass S är NO- och mattespetsen.

SektionerRedigera

Vid Berzeliusskolan finns så kallade sektioner. Dessa är elevledda organisationer där elever med gemensamma intressen umgås med varandra. Förr var elevrådet en sektion överordnad övriga sektioner, men är nu ombildad som en elevkår. Exempel på sektioner är Datasektionen, Fotosektionen, Berzan Tea Party, Gentlemannasektionen, Ny Generation och Idrottssektionen.

Externa länkarRedigera