Bel (efter Alexander Graham Bell), med beteckningen B, är måttenhet för dämpning, förstärkning eller nivå, uttryckt som logaritmen av ett storhetsförhållande. I praktiskt bruk används vanligen tiondels bel, decibel (dB) dvs. 0,1 B.

Enheten B jämte dB, används mest inom teleteknik, akustik och vibration.