Baroni, en egendom, vars besittning ger innehavaren titeln av baron samt de förmåner, som denna titel medför.

Sverige redigera

I Sverige har det bara funnits ett baroni, nämligen Baroniet Adelswärd.

Skottland redigera

Huvudartikel: Baron (Skottland)

Baron var i Skottland före 2004 en lågadlig titel vilken följde med äganderätten till ett baroni. Sedan 2004 är det en adelstitel som i sig är immateriell egendom utan förbindelse med ett visst jordägande. Som sådan kan den fritt köpas och säljas.

Norge redigera

Baroniet Rosendal i Sunnhordland är Norges enda baroni.

Källor redigera

Se även redigera