Baroniet Adelswärd var ett fideikommiss som erhöll kunglig stadfästelse 1783 och blev därmed Sveriges enda baroni. Titeln och namnet baron Adelswärd tillkom fideikommissets innehavare. Huvudgård i baroniet var Adelsnäs i Östergötlands län. Johan Adelswärd (1718–1785), som blivit friherre år 1770, var stiftare av baroniet.

Adelsnäs, säte för baroniet Adelswärd

År 1964 avskaffades fideikommiss i Sverige och baroniet omvandlades då till fideikommissaktiebolag, Baroniet Adelswärd AB.

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera