Barnäktenskap

äktenskap där en eller bägge parter är barn

Barnäktenskap är ett äktenskap där en eller bägge parter är barn. Detta förekommer i länder som har ingen eller låg minimiålder för äktenskap. Enligt organisationen Save the children berövas barnet i äktenskapet sin barndom och möjligheter till att få en utbildning.[1]

TvångRedigera

Oftast tvingas man in i äktenskap med människor som är äldre än en själv. Dessa arrangerade äktenskap är som regel mycket begränsat frivilliga. Barnets beroende av de vuxna, gör att de inte förmår och kan gå emot de vuxnas vilja.

Historia, geografi och syftenRedigera

Att barn giftes bort vid mycket ung ålder är vanligast i södra Asien och i Afrika söder om Sahara; detta kan dock förekomma på annat håll. Inom den europeiska aristokratin och dess kungafamiljer var barnäktenskap inte ovanliga i historisk tid. En del flickor tvingas gifta sig långt före puberteten. Det finns olika syften bakom denna sedvänja, men vanliga orsaker är att bevara egendom inom en klan, skapa relationer på gruppnivå till andra grupper, att säkra oskuld och att säkra barnets tillgång på god partner. Brudpris förekommer. I syfte att kringgå lagstiftning förekommer det att unga förlovas för att senare giftas, när lagen tillåter.

I världenRedigera

Det är svårt att veta det exakta antalet barnäktenskap i världen. Detta beror på att många av dem inte registreras. Nedanstående siffror är ungefärliga och daterade från 2001:

Andel flickor mellan 15 och 19 år som redan är gifta:

Barnäktenskap i MalawiRedigera

I Malawi är en åttondel av flickor gifta vid 15 års ålder och hälften av alla flickor gifta vid 18 års ålder, men år 2015 förbjöds barnäktenskap då minimiåldern höjdes till 18 år.[3]

Barnäktenskap i PalestinaRedigera

Enligt UN Women var 20.5% av alla gifta kvinnor under 18 när de gifte sig.[4]

Barnäktenskap i SomaliaRedigera

Enligt statistik från 2006 var 45% av flickor gifta före sin 18-årsdag och 8% blev gifta före sin 15-årsdag. Enligt UNICEF hade Somalia då den tionde högsta andelen barnäktenskap i världen.[5]

Barnäktenskap i SverigeRedigera

I Sverige skrevs lägsta äktenskapsåldern 15 år för kvinnor och 21 år för män in i lagen år 1734. Kvinnans yngsta giftasålder höjdes till 17 år 1892 utom för samiska kvinnor. Undantaget för samer togs bort 1915, då äktenskapsåldern för alla kvinnor sattes till 18 år. Sedan 1973 är åldersgränsen 18 år även för män. Möjlighet till dispens för dem som är yngre har dock funnits, dock tidigast från 15 års ålder.[6]

I Sverige förekom under 1900-talet att ungdomar med främst kristna familjetraditioner som inte ville leva som sambo sökte dispens hos länsstyrelsen för att få gifta sig innan 18 års ålder. På senare år sökte ett ökande antal underåriga med rötter i andra länder och i andra religiösa traditioner äktenskapsdispens. Hösten 2010 hittade Skatteverket under fyra månader 74 officiella ärenden där någon av parterna var under 18 år vid den tidpunkt då äktenskap ingicks. I nästan alla fall var den minderåriga en kvinna. Inget av dessa fall utgjorde tvångsäktenskap, men i debatten har barnäktenskap ofta associerats till bortgifte, tvång, sexuella övergrepp, människohandel och avbruten skolgång. Rapporten "Gift mot sin vilja" från Ungdomsstyrelsen visar att 8500 unga mellan 16-25 år oroade sig för att bli bortgifta mot sin vilja.[7]

En lagändring genomfördes den 1 juli 2014 av Alliansregeringen med brett stöd i riksdagen. En avsikt var att förhindra möjligheten till dispens att ingå äktenskap innan 18 års ålder inom Sverige. Äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa infördes i samband med detta som nya brottstyper i brottsbalken. Vigselförrättare som medverkat till barnäktenskap i Sverige förlorar sin vigselrätt. Äktenskap som ingåtts frivilligt utomlands med minderårig erkändes emellertid fortfarande av svenska myndigheter om makarna då saknade svensk anknytning och var över 15 år gamla när äktenskapet ingicks. Om den ena maken hade hemvist i Sverige, eller om det är tvångsäktenskap, kunde erkännandet ske endast undantagsvis, vid synnerliga skäl, och tidigast från 15 års ålder. Även erkännande av fullmaktsäktenskap utomlands (då ena maken inte var närvarande vid vigseln) begränsades om ena maken hade anknytning till Sverige.[8][9]

År 2015 levde officiellt 132 minderåriga som gifta i Sverige, varav nästan alla var flickor från Afghanistan, Irak och Syrien. De flesta saknade skriftligt äktenskapsbevis från hemlandet. En tredjedel av paren hade barn tillsammans. Migrationsverket har ibland anvisat flickan till samma adress som den vuxne maken, även om äktenskapet inte erkänns av socialtjänsten.[10][11]

I maj 2018 visade en dom att en lucka i lagen gjorde att det då fortfarande var möjligt att ingå barnäktenskap i Sverige.[12]

Från 1 januari 2019 upphör Sverige med att erkänna äktenskap om någon av makarna är under 18 års ålder, även i de fall då makarna saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Detta kan även beröra personer gifta i EU-länder. Barnäktenskap som tidigare erkänts i Sverige behåller dock sin status. Lagändringen hade föreslagits av övergångsregeringen Löfven.[13]

Barnäktenskap i GambiaRedigera

Barnäktenskap i Gambia förbjöds i juli 2016. Före förbudet kunde flickor giftas bort vid 14 års ålder och 18 år för pojkar. Förbudet höjde åldern till 18 år, med fängelsestraff som påföljd för föräldrarna.[2]

Barnäktenskap i TysklandRedigera

År 2011, före Migrationskrisen i Europa fanns enligt tyska familjeministeriet att 30% av de 3000 tvångsäktenskap omfattade minderåriga och att den minderåriga i nästan samtliga fall var av kvinnligt kön och av utländsk härkomst.[1] År 2016 var antalet 1475 varav 1100 var flickor. De vanligaste nationaliteterna var syrisk 664, afghaner 157 och irakier 100.[1]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

 1. ^ [a b c] "Viele der Mädchen sind massiv traumatisiert"”. Der Spiegel Online. 13 Oktober 2016. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/kinderehen-in-deutschland-wie-die-betroffenen-leiden-a-1116340.html. Läst 16 oktober 2016. 
 2. ^ [a b c] ”Gambia and Tanzania outlaw child marriage”. News Africa. BBC. http://www.bbc.com/news/world-africa-36746174. Läst 8 juli 2016. 
 3. ^ ”Malawi bans child marriage, lifts minimum age to 18”. Reuters. http://www.reuters.com/article/us-malawi-childmarriage-law-idUSKBN0LK1Z020150217. Läst 6 november 2016. 
 4. ^ ”Facts and Figures” (på engelska). UN Women | Palestine. https://palestine.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures. Läst 25 mars 2020. 
 5. ^ Brides, Girls Not. ”Somalia - Child Marriage Around The World. Girls Not Brides” (på engelska). Girls Not Brides. https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/somalia/. Läst 2 mars 2020. 
 6. ^ http://www.domboksforskning.se/lagar/vigselaalder.htm
 7. ^ Hasse Boström. "Flera hundra fall av barnäktenskap i Sverige", Dagen 20 april 2011. Läst den 10 maj 2011.
 8. ^ http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/starkt-skydd-mot-tvangsaktenskap-och_H101JuU30
 9. ^ http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/aktenskapstvang-och-barnaktenskap/
 10. ^ https://www.sydsvenskan.se/2016-06-21/132-gifta-barn-i-sverige-65-i-malmo
 11. ^ https://web.archive.org/web/20170101132415/http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-03-29-Utredning-visar-att-handlaggningen-av-asylsokande-gifta-barn-kan-forbattras.html/
 12. ^ Riksåklagaren uppmärksammar regeringen på lucka i lagen - tillåtet gifta bort banr i Sverige - DN.SE” (på sv-SE). DN.SE. 16 maj 2018. https://www.dn.se/nyheter/sverige/lucka-i-lagen-gor-att-15-aring-kan-giftas-bort/. Läst 21 november 2018. 
 13. ^ Riksdagsbeslut: Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige”. Riksdagen. 21 november 2018. Civilutskottets betänkande 2018/19:CU4: Bifall till proposition. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forbud-mot-erkannande-av-utlandska-barnaktenskap_H601CU4/html. 

Externa länkarRedigera