Bankoutskottet

var ett riksdagsutskott som, från 1672 under ståndsriksdagen och tvåkammariksdagen övervakade Sveriges riksbanks och Riksgäldskontorets agerande

Bankoutskottet var ett riksdagsutskott som, från 1672 under ståndsriksdagen och tvåkammariksdagen övervakade Sveriges riksbanks och Riksgäldskontorets agerande. Utskottet hade 1809-1866 36 ledamöter, 1866-1970 16 ledamöter, 8 från vardera kammaren.[1] I samband med tvåkammarriksdagens upplösning avskaffades utskottet. Vid enkammarriksdagens öppnande i januari 1971 övertog Finansutskottet och Näringsutskottet bankoutskottets uppgifter.

Bankoutskottets ordförande redigera

Bankoutskottets vice ordförande 1867–1970 redigera

Källor redigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1939 (nyutgåva)). Svensk uppslagsbok. Bd 3. Malmö: Svensk uppslagsboks förlag AB. sid. 26