Baltisk

Wikimedia-förgreningssida

Baltisk kan avse

  • Baltikum – ett geografiskt område vid sydöstra Östersjön
  • Baltiska språk – en grupp indoeuropeiska språk, lettiska, litauiska och fornpreussiska
  • Baltiska havet – ett innanhav med bräckt vatten i norra Europa (Östersjön)

Se ävenRedigera

  • Balter – de folkslag som hör eller har hört hemma i Baltikum
  • Baltika – en paleokontinent