Ballast eller barlast kan syfta på:

  • Barlast eller ballast – tillfälligt eller permanent placerad last som skall öka en farkosts stabilitet
  • Ballast (fyllning) – ett material som ingår i betong eller asfalt
  • Ballast (järnvägsspår) – det översta lagret av banvallen som järnvägssliprar vilar i
  • Elektronisk ballast – en anordning som ska begränsa strömtillförseln i en elektrisk ledning, se Driftdon
  • Barlastad ammunition – övningsammunition med drivladdning, men där sprängladdningen är ersatt med barlast, se Ammunition