Axel Bergengren

svensk industriman

Axel Georg Bergengren, född 1876, död 1946, var en svensk industriman.

Bergengren erhöll efter grundliga väveritekniska studier 1896 anställning hos sin fars firma Borås Wäfveri AB där han blev VD 1901. Han var under en lång följd av år ordförande i Borås stadsfullmäktige och drätselkammare, i Sveriges textilindustriförbund, Textilrådet och Svenska bomullsfabrikantföreningen. Han tillhörde dessutom styrelserna för Sveriges industriförbund, ASEA, Svenska Handelsbanken och Fagersta bruk, i det sistnämnda företaget som ordförande. Han gjorde sig känd som en framstående industriledare, skicklig förhandlare och initiativtagare till sociala välfärdsinrättningar i Borås.

KällorRedigera