Avlägsnande, inom svensk rätt handlingen att med handgripligt tvång föra bort en person från en lokal eller ett område. Ordningsvakt, skyddsvakt och polisman har befogenhet att avlägsna personer. Även befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg får avlägsna personer från järnvägens område. Jämför avvisning.

Rätten till nödvärn ger liknande rättigheter till civilpersoner mot den som begått olaga intrång.