Avhysning innebär enligt utsökningsbalken förpliktelse för tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fastighet, bostadslägenhet eller annat utrymme i en byggnad.[1]

Innan avhysning sker ska svaranden beredas tillfälle att yttra sig.[2]

Avhysning ska genomföras så att skälig hänsyn tas till såväl sökandens intresse som svarandens situation. Om möjligt ska avhysning ske inom fyra veckor.[3]

Kronofogdemyndigheten ska vid behov ombesörja transport av egendom som ska bortföras och hyra utrymme för förvaring av egendomen.[4]

Referenser redigera

Fotnoter redigera

  1. ^ 16 kap. artikel 1 Utsökningsbalken (1981:774)
  2. ^ 16 kap. 2 § Utsökningsbalken (1981:774)
  3. ^ 16 kap. 3 § Utsökningsbalken (1981:774)
  4. ^ 16 kap. 6 § Utsökningsbalken (1981:774)

Se även redigera