Avhysning innebär enligt utsökningsbalken förpliktelse för tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fastighet, bostadslägenhet eller annat utrymme i en byggnad.[1]

Innan avhysning sker ska svaranden beredas tillfälle att yttra sig.[2]

Avhysning ska genomföras så att skälig hänsyn tas till såväl sökandens intresse som svarandens situation. Om möjligt ska avhysning ske inom fyra veckor.[3]

Kronofogdemyndigheten ska vid behov ombesörja transport av egendom som ska bortföras och hyra utrymme för förvaring av egendomen.[4]

ReferenserRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ https://lagen.nu/1981:774#K16
  2. ^ https://lagen.nu/1981:774#K16P2
  3. ^ https://lagen.nu/1981:774#K16P3
  4. ^ https://lagen.nu/1981:774#K16P6

Se ävenRedigera