En autoantonym eller kontronym är ett ord med två motsatta betydelser. I lingvistiska termer är en autoantonym ett ord vars homonym också är dess antonym. Svenska överse, norska overse och engelska overlook kan betyda antingen "se över" eller "förbise".

Exempel på autoantonymerRedigera

SvenskaRedigera

 • damma, som kan betyda "torka bort damm" eller "avge damm"
  • att damma och dammsuga
  • att ha en matta som dammar
 • delad, som även kan betyda "gemensam"
  • att ha delad ekonomi
  • att ha delade meningar om hur ekonomin ska skötas
 • grina, som kan betyda "gråta" eller "skratta"
  • att grina till en film
  • att grina åt en film
 • kämpa mot, som kan betyda "bekämpa" eller "eftersträva"
  • att kämpa mot sjukdomar
  • att kämpa mot en bättre framtid
 • sedan (eller sen), som kan syfta på både dåtid och framtid
  • att ha setts för en tid sedan
  • att göra något nu och sedan göra något annat
 • sanktion, som kan betyda "bestraffning" eller "godkännande"
  • överträdelse av bestämmelsen är förenat med en sanktionsavgift
  • beslutet om att utse myndighetschefen var sanktionerat av respektive regeringspartis ledning
 • utgå, som kan betyda ”betalas ut” eller ”strykas”
  • ersättning för resekostnader utgår
  • kvällens repris av morgonnyheterna utgår

NorskaRedigera

 • ganske, som kan betyda "ganska" eller "helt (och hållet)"

EngelskaRedigera

 • clip, som kan betyda "fästa" eller "klippa bort"
 • let, som kan betyda "tillåta" eller "förhindra"
 • left, som kan betyda "kvar" eller "gett sig av" ("He left the room" eller "He was the last one left in the room")
 • off, som kan betyda "aktiverad" / "börjar avge ett ljud" (exempelvis "The alarm went off") eller "deaktiverat" / "slutat avge ett ljud" (exempelvis "The alarm turned off by itself")
 • overlook, som kan betyda att "se över" eller "förbise"
 • oversight, som kan betyda "olycklig miss" eller "noggrann granskning"
 • sanction, som kan betyda "godkänna" eller "bestraffa"
 • screen, som kan betyda "att visa" eller "att dölja"
 • strike, som kan betyda "att agera beslutsamt" eller att "vägra agera"

Se ävenRedigera