Auktoritetsargument

(Omdirigerad från Auktoritetstro)

Argumentum ad verecundiam (argument till vördnad) och ipse dixit (han själv sade det) är att hävda att något är sant för att det är värt att respektera och vörda eller för att en auktoritet (ofta akademisk) tycker så. Det är i vissa fall en typ av genetiskt argument.

Form:

  • Auktoritet A påstår att P är sant
  • Alltså är P sant

Exempel:

  • Professorn i cellbiologi menar att cellplasma mest består av vatten
  • Alltså består cellplasma mest av vatten

Auktoritetsargument kan leda till argumentationsfel eftersom sanningshalten i en uppgift inte beror på vem som framför den. Detta gäller även om uppgiften lämnas inom en persons kompetensområde, även om det i induktiva resonemang kan antas vara troligare att sakkunniga lämnar sanna uppgifter.

Exempel:

  • Professorn i cellbiologi menar att cellplasma mest består av guld
  • Alltså består cellplasma mest av guld

Auktoritetsargument åberopas ofta när en auktoritet uttalar sig om sådant som ligger utanför hans eller hennes kompetensområde samtidigt som personens auktoritet förs fram som stöd åt uttalandet.

Exempel:

  • Professorn i cellbiologi menar att månen har en underjordisk ocean
  • Alltså har månen en underjordisk ocean

Se ävenRedigera