Genetisk argumentation

(Omdirigerad från Genetiskt argument)

Genetisk argumentation, typ av argumentationsfel eller felslut där man låter trovärdigheten hos en tes avgöras av vem/vilka som argumenterar för eller mot tesen. Detta är irrelevant, och således är genetisk argumentation en typ av ignoratio elenchi.

Positiv genetisk argumentationRedigera

Dessa felslut använder en tes förespråkare för att stärka tesen själv.

Negativ genetisk argumentationRedigera