Attorney general

ämbetsman som med något olika innebörd förekommer i de flesta anglosaxiska länder

En attorney general eller attorney-general är en hög politisk och juridisk ämbetsman som med något olika innebörd förekommer i de flesta anglosaxiska länder. I USA, Kanada och Australien motsvaras attorney general av justitieministersämbetet. I England och Wales är Attorney General rådgivare till regeringen och monarken och som sådan representerar statens intressen vid processer och tvister (så kallad kronjurist). Närmsta svenska motsvarighet är justitiekanslern.

Se ävenRedigera

KällorRedigera