Asocial

Wikimedia-förgreningssida

Asocial kan syfta till:

  • Antisocialt beteende - ett beteende som visar brist på omdöme och hänsyn till andra människor eller andras egendom
  • Någon som föredrar ensamhet framför att umgås med andra