Aska härad var ett härad i Östergötland. Området motsvaras idag av en del av Vadstena kommun och en del av Motala kommun. Arealen mätte 323 km², varav land 310 och befolkningen uppgick 1920 till 14 580 invånare.[1]

Aska härad
Härad
Domstolsbyggnaden i Motala från 1910
Domstolsbyggnaden i Motala från 1910
Land Sverige Sverige
Landskap Östergötland
Socknar Asks socken
Fivelstads socken
Hagebyhöga socken
Motala socken
Orlunda socken
Styra socken
Varvs socken
Vinnerstads socken
Västra Ny socken
Västra Stenby socken
Aska härads läge i Östergötland.
Aska härads läge i Östergötland.
Aska härads läge i Östergötland.

Aska härad nämns första gången 6 juli 1293 i samband med att Kristina Johansdotter (Elofssönernas ätt) upprättade ett testamente som bland annat berörde Sörby gård i Aska härad, asscahered (latin).[2]

Tingsplatser Redigera

Wilhelm Tham uppger i sin beskrivning av Östergötland att vid Sjökumla "fordom ha stått ett kapell, som sedermera varit begagnadt till tingsplats" och att den stora högen i Aska by, Askahögen i Hagebyhöga socken, "förmenas ha varit häradets tingsplats" en gång i tiden.[3]

År 1370 var Sjökumla i Kälvestens socken (Västra Stenby socken) söder om Motala tingsplats.[4] Efter några år flyttades tinget till Motala.[5] Det skedde sannolikt senast 1373 eftersom Motala redan 3 januari 1374 fungerade som tingsplats.[6] Häradshövding var både 1370 och 1374 Elof Djäken i Grepstad i Västra Stenby socken. Elof Ingemarsson Djäken nämns sista gången som häradshövding i Aska härad 1392.[7]

Sedan den 1607–1611 uppförda kungsgården Motala hus i Motala, där häradstinget hållits sedan 1610, förfallit flyttades tinget 1644 (se nedan) till Sjökumla som tjänade som tingsplats innan häradsrätten 1673 flyttade tillbaka till de upprustade lokalerna i Motala hus.[8]

Enligt ortnamnsforskaren Thorsten Andersson[9] föreligger följande tidiga tingsplatser i Aska härad:

 • A. Kända genom medeltida diplom:
 • Sjökumla, Kälvestens socken 1370
 • Motala 1374–1515 (och 1519)
 • B. Kända enligt häradets domböcker:
 • Motala 1596–1643
 • Sjökumla 1644–1672
 • Motala 1673–

Mest kända rättsfallet - Jösse Eriksson Redigera

Den danske fogden Jösse Eriksson väckte djupt missnöje bland bönderna och betecknas därför vanligen som "bondeplågare". Bönderna i Aska härad bröt sig in i Vadstena kloster dit Eriksson tagit sin tillflykt och förde honom till tinget i Motala där han dömdes till döden och halshöggs 9 december 1436.

Geografi Redigera

Det mellersta häradsområdet präglas av Motala ströms vackra dalgång från Vättern till Boren. Norr därom vidtar en kuperad trakt, som längst i öster och nordöst är bergig och skogrik.

Aska härads område genomkorsas av Göta kanal samt av järnvägen Hallsberg - Motala - Mjölby. Historiskt gick Mellersta Östergötlands järnväg samt Vadstena-Fågelsta Järnväg genom häradet.

Socknar Redigera

Aska härad omfattade följande socknar:

I Motala kommun

I Vadstena kommun

Motala stad bildades 1881 och hade egen jurisdiktion med en rådhusrätt till 1971 då den uppgick i Motala tingsrätt.

Aska härad under 1500-talet Redigera

Under 1500-talet var Aska härad indelat i fyra fjärdingar och betydligt större än vad det senare kom att vara. År 1544 omfattade det, förutom de ovan nämnda socknarna, hela Kristbergs och Ekebyborna socknar samt Godegårds socken i norr och i söder Sankt Per, Klåstad, Vadstena, Nässja, Örberga, Strå, Herrestad, Hov, Bjälbo, Skänninge och Allhelgona socknar.[10]

Län, fögderier, tingslag, domsagor och tingsrätter Redigera

Socknarna ingick i Östergötlands län. Församlingarna tillhör(de) Linköpings stift.

Fögderi Redigera

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

 • 1720–1899 Lysings, Dals och Aska fögderi
 • 1900–1917 Aska, Dals och Bobergs fögderi
 • 1918–1990 Motala fögderi, dock ej mellan 1952 och 1967 för Aska och Västra Stenby socknar, ej mellan 1948 och 1967 för Styra och Varvs socknar och ej mellan 1946 och 1966 för Orlunda, Fivelstads och Hagelbyhöga socken
 • 1946–1966 Vadstena fögderi för Hagelbyhöga, Orlunda och Fivelstads socken, från 1948 för Styra och Varvs socknar, från 1952 för Aska och Västra Stenby socknar

Tingslag, domsagor och tingsrätter Redigera

Häradets socknar tillhörde följande tingslag, domsagor och tingsrätter:

Häradshövdingar Redigera

Ämbetstid Namn Levandsperiod
1680–1689 Gustaf Banér
1689–1706 Nils Åkerman 1639-1706
1706–1747 Carl von Rudbeck 1657-1747
1747–1776 Israel Trolle 1716–1795
1776–1793 Jakob Munthe 1734-1793
1793–1824 Nils Bethén 1752–1824
1824-1854 Carl Gustaf Bolin 1779–1854
1855-1872 Carl Oskar Modig 1811–1872
1872-1881 Carl Gustaf Östlund 1833–1900
1881-1909 Otto Wijkmark 1841–1909
1909-1938 Axel Fredrik Törner 1868–1953
1938-1950 Ragnar Seldén 1883–1955
1950-1968 Otto Schell 1901–1987
1968-1970 Bertil Adéll 1914–1983

Källor Redigera

Noter Redigera

 1. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 
 2. ^ Svenskt Diplomatarium, SDHK-nr 1600
 3. ^ Wilhelm Tham Beskrivning över Linköpings län (1854-1855), omtryckt i Falköping 1994, sid 671 respektive sid 666
 4. ^ SDHK-nr 9616
 5. ^ I.P. (Ingvar Peterzén) "Fyra tingsplatser", Motalabygd 1972, sid. 39-41
 6. ^ SDHK-nr 10594. Utfärdat "på rätt tingsdag och rätt tingsplats i Motala" 3 januari 1374
 7. ^ Se kommentar i SDHK nr 10772 1376 Arkiverad 21 maj 2015 hämtat från the Wayback Machine. samt Svenska Riks-Archivets Pergamentsbref II 1383-1400 Stockholm 1868, nr 2611 3/4 1392
 8. ^ Elsa Trolle Önnerfors: Domsagohistorik Motala tingsrätt, Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007
 9. ^ Thorsten Andersson (1965) Svenska häradsnamn, Lund: Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. Utgivet av Jöran Sahlgren, sid. 185
 10. ^ Lisa K Larsson (2010) Slättbygdens människor. Forntid i Aska härad. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, sid. 37-38

Webbkällor Redigera

Tryckta källor Redigera