Konsonantljud bildas genom att en förträngning eller avspärrning skapas någonstans i talapparaten. Detta sker genom att en aktiv artikulator förs mot ett visst läge. Artikulator kallas ibland för aktivt artikulationsställe.

Som artikulatorer använder vi:

Konsonantljud som bildas med hjälp av tungspets eller tungblad kallas ofta gemensamt koronala konsonanter.

Se ävenRedigera