En artikulator är en del av talapparaten som används för att bilda konsonantljud genom att föras mot ett visst läge så att den skapar en förträngning eller avspärrning. Artikulatorn kallas ibland för aktivt artikulationsställe.

Som artikulatorer används:

Konsonantljud som bildas med hjälp av tungspets eller tungblad kallas ofta gemensamt koronala konsonanter.

Se ävenRedigera