Arthur Stille

svensk historiker

Arthur Gustaf Henrik Stille, född den 16 juli 1863 i Osby, död den 19 april 1922 i Lund, var en svensk historiker.

Arthur Stilles grav på Norra kyrkogården i Lund.

Stille disputerade filosofie doktorsgrad i Lund med Studier öfver Danmarks politik under Karl XII:s polska krig. År 1892 blev han docent och lärare vid Lunds privata elementarskola, 1905 blev han lektor vid Lunds högre allmänna läroverk (nuvarande Katedralskolan) och professor i historia vid Lunds universitet 1906.

Stille skrev med början 1898 flera historiska studier om krigshändelser i Skåne under skilda tider. Han betraktades i sin tids som en framstående krigshistoriker, vars banbrytande resultat baserade sig på bland annat på att han klarlade de topografiska realiteter som varit för handen i de olika skendena. I forskning om Karl XII räknas han till den så kallade nya skolan. Hans Carl XII:s fälttågsplaner 1707–1709 (1908) sågs som en epokgörande grundval för senare forskningar. Stille hann aldrig fullfölja ett verk om Karl XII:s turkiska år, ett arbete som han ägnat omfattande förstudier.

Stille var sekreterare för Karolinska förbundet från 1910 och redaktör för Karolinska förbundets årsbok. Under sin studenttid var Stille engagerad i karnevalskommittéer och var medförfattare till det tidiga lundaspexet Gerda.

Stille är begravd på Norra kyrkogården i Lund.

BibliografiRedigera

 • Studier öfver Danmarks politik under Karl XII:s polska krig (1700-1707). Lund. 1889. Libris 396962 
 • Schering Rosenhane som diplomat och ämbetsman. Lunds universitets årsskrift, 99-0645033-9 ; 28(1891/92) : 1. afd. ;[3]. Lund. 1892. Libris 1834386 
 • En folksägen från norra Skåne : en undersökning. Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv ; 11 :7. 1896. Stockholm. 1896. Libris 3080617 
 • Hemska bilder : något fritt efter en af de XVIII. Lund: Malmström. 1896. Libris 10352723 
 • Uggleherarne : från Snapphanetiden. Lund. 1896. Libris 3080623 
 • Danmarks politik gent emot Sverige 1707-1709. Lunds universitets årsskrift, 99-0645033-9 ; 34(1898) : 1. afd. ;[3]. Lund. 1898. Libris 396938 
 • Hvem var "Stenbocks kurir"? : [svar : Henrik Hammarberg]. Stockholm. 1899. Libris 3080624 
 • Ebbe Ulfeld mot Henrik Nissemius : en tidsbild från 1670-talet. Kristianstad. 1901. Libris 2595258 
 • Fälttågen i Skåne 1676-1679 : några reflexioner och synpunkter. Stockholm. 1901. Libris 11875836 
 • Kriget i Skåne 1709-1710. Skrifter / Militärlitteraturföreningens förlag, 99-0578882-4 ; 88. Stockholm: Militärlitteratur-föreningens förl. 1903. Libris 28209 
 • Fälttåget i Skåne och Halland 1657. Lund. 1905. Libris 396956 
 • Adam Fredrik Netherwood : några anteckningar. Stockholm. 1906. Libris 2853207 
 • Carl XII:s fälttågsplaner 1707-1709. Lund: Gleerup. 1908. Libris 380480 
 • Metod och kritik vid Karl XII:s-forskningen. Stockholm. 1908. Libris 2598405 
 • Sven Lagerbring : tal vid Lunds universitets minnesfest den 6 mars 1907. Lunds universitets årsskrift. Första avdelningen, Teologi, juridik och humanistiska ämnen, 99-0507131-8 ; 3 :2. Lund. 1908. Libris 1840898 
 • Öfversikt af fälttåget i Skåne år 1644. Stockholm. 1910. Libris 10105581 
 • Gustaf II Adolfs lifsfara vid Vittsjö den 11 Febr. 1612. Lund. 1911. Libris 3080619 
 • De Schirrenska samlingarna till det stora nordiska krigets historia : Med illustr. Lund. 1911. Libris 3080621 
 • Striden vid Bornhöft i Holstein 7 december 1813. Malmö: M. Falkmans bokh. 1913. Libris 1639974 
 • Bengt Oxenstjernas memorial af den 5 mars 1702. Lund. 1915. Libris 3080616 
 • Har Ryssland varit västerlandets förmur mot öster. Stockholm. 1916. Libris 2772947 
 • Fältkonsistorieprotokoll från Bender. Lund. 1918. Libris 3080618 
 • De ledande idéerna i krigföringen i Norden 1563-1570. Lunds universitets årsskrift. Första avdelningen, Teologi, juridik och humanistiska ämnen, 99-0507131-8 ; 14 :11. Lund: Gleerup. 1918. Libris 1275959 
 • Tvåhundraårsminnet af Karl XII:s död : högtidstal vid Lunds universitets minnesfest på 200-årsdagen efter konung Karls död, 30 november 1918. Lund. 1920. Libris 21656126. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:eod-3080622 
 • Tåget mot Ryssland 1707-1709. Stockholm. 1918. Libris 2803711 
 • Saxos skånska stridsskildringar. Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar, 99-0277315-X ; 34 :3. Stockholm: KVHAA. 1922. Libris 488120 

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera