Arnold Christopher Ræstad, född den 15 februari 1878 i Kristiania, död där den 18 september 1945, var en norsk rättslärd och nationalekonom, bror till Bertha Ræstad.

Ræstad blev juris kandidat 1901, sekreterare i utrikesdepartementet 1906-10 och därunder 1908-09 i egenskap av sekreterare och kartkunnig anställd som attaché hos norska regeringens advokat i saken angående Grisbådarna. Han tog 1913 juris doktorsgrad i Kristianiaavhandlingen Kongens strømme (fransk upplaga, prisbelöntes av Franska institutet samma år) samt blev 1913 universitetsstipendiat i folkrätt och handelspolitik i Kristiania. I folkrätt utgav Ræstad Norges høihetsret over Spitsbergen i ældre tid. En folkeretshistorisk fremstilling (1912; förkortad fransk översättning "Le Spitsberg dans l'histoire diplomatique" i "La géographie", samma år), en översikt av de i de viktigaste länderna bestående lagarna och reglerna angående sjöterritoriet i "Revue générale de droit international public" (1914)samt Krigs- og fredsproblemer (3 upplagor 1916). Nationalekonomiskt utgav Ræstad en samling av "Norges handels- og skibsfartspolitik" (1914), en mindre handbok i Handelspolitik (samma år) och Truster og karteller (1916). Ræstad var stipendiat till och med 1919 och blev i juni 1921 utrikesminister i Blehrs ministär. Då hans program att söka sluta handelstraktater med Spanien och Portugal inom ramen för det i Norge bestående alkoholförbudet misslyckades, avgick han i maj 1922. Ræstad var ledamot av bland annat tulltariff- och traktatkommissionerna (båda 1915) samt ordförande i förberedande ransonerings- och luftfartslagkommittéerna (1917 respektive 1918), varjämte han var ordförande i arbetsutskottet i finansrådet (1917), i valutarådet (1919) och i delegationen för underhandlingar med vinländerna (1920).

Källor redigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Ræstad, Arnold Christopher, 1904–1926.
 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Ræstad, A. Chr., 1904–1926.