Öppna huvudmenyn
Grisbådarnes fyrskepp omkring 1910.

Grisbådarna är ett havsområdet i nordöstra Skagerrak beläget i öppna havet 8 kilometer nordväst om Kosteröarna i Strömstads kommun, Bohuslän, Västra Götalands län. Området sträcker sig i norr ända fram till Sveriges gräns mot Norge.

Inom området finns många små skär och grund, området är extremt svårnavigerat. Norr om området ligger den norska arkipelagen kring ön Tisler och ön Heja.

Sveriges västligast belägna punkt finns på ön Stora Drammen, som ligger vid Grisbådarna.

Området har under långa tider gett Kosters fiskare goda fångster av hummer.

Grisbådarna ligger inom Kosterhavets nationalpark.

GränstvistRedigera

Från slutet av 1800-talet fram till att skiljedom avkunnades år 1909 rådde en upprörd tvist mellan Sverige och Norge angående sjögränsen i området som gällde förutom Grisbådarna även Skötegrundet och Heja. Oklarheterna var en följd av bristfälliga bestämmelser vid gränsdragningsförrättningen efter freden i Roskilde år 1658. Permanenta skiljedomstolens i Haag utslag blev att gränslinjen drogs så, att Grisbådarna tillföll Sverige och Skötegrundet Norge.

FyrskeppRedigera

Mellan år 1900 och 1929 fanns ett svenskt fyrskepp stationerat väster om Grisbådarna. När fyrskeppet drogs in ersattes det av en lysboj.

FyrRedigera

För att underlätta passagen från Skagerrak in mot svenska kusten söder om Grisbådarna uppfördes år 1926 en fyr på Klövningarna.

SpritsmugglingRedigera

Åren kring 1920 hade spritförbud införts i Norge och motboken i Sverige. Att då olagligt föra in sprit till de två länderna blev en lönande sysselsättning. Internationellt vatten väster om Grisbådarna var strategiskt beläget för spritsmugglande fartyg med bägge länderna inom räckhåll. Bland annat sägs[källa behövs] den legendariske storsmugglaren Ernst Bremer ha bedrivit spritaffärer med tyska fartyg ankrade utanför Grisbådarna.

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera