Arméns underhålls- och motorskola (US/MotorS), var en truppslagsgemensam fack- och funktionsskola inom svenska armén som verkade i olika former åren 1991–1998. Förbandsledningen var förlagd i Skövde garnison i Skövde.

Arméns underhålls- och motorskola
(US/MotorS)
Vapen för Arméns underhålls- och motorskola tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnArméns underhålls- och motorskola
Datum1991–1998
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypTrängtrupperna
RollFack- och funktionsskola
Del avFörsvarsmaktens underhållscentrum [a]
FöregångareArméns motorskola,
Arméns underhållsskola
EfterföljareArméns motorskola,
Försvarsmaktens bas- och underhållsskola
StorlekTruppslagsskola
HögkvarterSkövde garnison
FörläggningsortSkövde
Marsch"Pastisch" (Leion) [b]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Truppslagstecken m/1939

Historik redigera

Inför försvarsutredning 1988 föreslog försvarskommittén att Arméns motorskola (MotorS) i Strängnäs garnison skulle samlokaliseras med Arméns tekniska skola i Östersunds garnison, dock ändrades det istället till att lokalisera skolan till trängtruppernas truppslagscenter i Skövde garnison. Vidare föreslogs att truppslagsinspektörerna med truppslagsavdelningar vid arméstaben skulle sammanslås med arméns strids- och skjutskolor samt övriga truppslagsskolor, vilka bildade så kallade truppslagscentrum. Denna omstrukturering resulterade i att arméns skolor avvecklades som självständiga enheter, och att och de nyuppsatta truppslagscentren från den 1 juli 1991 övertog ansvaret över utbildningen vid skolorna. Arméns motorskola samt Arméns underhållsskola kom därmed att uppgå i det nybildade Arméns underhållscentrum (UhC).[2][3][4] I Skövde sammanfördes Arméns underhållsskola med Arméns motorskola (MotorS) och bildade Arméns underhålls- och motorskola (US/MotorS).

Genom försvarsbeslutet 1996 kom arméns samtliga truppslagscentra att avvecklas i och med den 31 december 1997. Detta ledde till att Arméns underhållscentrum avvecklades som enhet, och dess uppgifter övertogs av Försvarsmaktens underhållscentrum.[5]

Den 5 december 1997 antog riksdagen regeringens budgetpropositionen för 1998, proposition 1997/98:1D6, vilken beslutade Arméns underhålls- och motorskola delades i två delar, där Underhållsskolan skulle omlokaliseras och underställas det nybildade förbandet Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS). Bakgrunden till beslutet kom ifrån den av regeringen beställda utredningen SOU 1997:112. Där utredningens utgångspunkt var att skolorna skulle vara samlokaliserad med annan relevant skolverksamhet, för att potentiella samordningsmöjligheter kunde tillvaratas.[5][6]

Den 1 januari 1999 bildades Försvarsmaktens bas- och underhållsskola, vilken bestod av tre skolor, Flygvapnets basbefälskola (BBS), Arméns underhållsskola (US) och Marinens intendenturskola (MintS). Försvarsmaktens bas- och underhållsskola underställdes och blev en underskola till Försvarsmaktens Halmstadsskolor. Vidare kom Motorskolan omlokaliseras till Östersund, och där underställdes Arméns tekniska skola.

Förläggningar och övningsplatser redigera

I samband med att Arméns underhålls- och motorskola bildades, övertogs de lokaler som Underhållsskolan sedan 1983 verkat vid på Heden i Skövde.

Heraldik och traditioner redigera

När skolan bildades ärvdes förbandsmarschen från Arméns underhållsskola.[1] Skolan tilldelades aldrig någon förbandsfana eller standar med dess heraldiska vapen, utan tilldelades 1995 den svenska örlogsflaggan som förbandsfana.[7]

Förbandschefer redigera

  • 1991–1993: Överstelöjtnant Göran Strid
  • 1994–1998: Överstelöjtnant Lars Fallander

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Arméns underhålls- och motorskola 1991-07-01 1998-12-31
Beteckning(ar)
US/MotorS 1991-07-01 1998-12-31
Förläggningsort(er) och övningsplats(er)
Skövde garnison (F) 1991-07-01 1998-12-31

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ Åren 1991–1997 var skolan underställd chefen för Arméns underhållscentrum, år 1998 chefen för Försvarsmaktens underhållscentrum.
  2. ^ Förbandsmarschen övertogs 1991 från Arméns underhållsskola.[1]

Noter redigera

Externa länkar redigera