Normalisering är inom matematiken överföring av ett objekt på en viss standardform. Dessa standardformer varierar enligt objektets typ och eventuellt enligt kontext.

Exempel redigera

  • Normalisering av en matris, vilket exempelvis kan innebära att hitta dess Jordanform
  • Normalisering av ett vektorfält, vilket kan innebära att eliminera resonanta termer.
  • Normalisering av ett formellt bevis, vilket innebär att omforma beviset till ett snittfritt bevis.
  • Normalisering av en algebraisk varietet

Ett stort antal satser i matematiken uttalar sig om existensen av en normalform för en viss klass av objekt. Till exempel säger Poincaré-Dulacs sats att vissa vektorfält lokalt har en normalform, och Gentzens snitteliminationssats säger att varje bevis (på viss form) har en normalform.