Applikationsintegration

informationsöverföring mellan självständiga system för att överbrygga de skillnader som finns mellan dessa system

Applikationsintegration innebär automatiserad informationsöverföring mellan självständiga system och att överbrygga de skillnader som finns mellan dessa system. De vanligaste skillnaderna är:

Applikationsintegration
Informationsöverföring mellan självständiga system för att överbrygga de skillnader som finns mellan dessa system Redigera
Automation Redigera
Undertyp avteori
 • kommunikationsteori
  • datorkommunikation Redigera
Del avinformationsöverföring Redigera