Kommunikationsteori är ett begrepp för alla försök att beskriva och förklara hur kommunikation fungerar.

Exempel på olika teorier inom kommunikation är bl a:

  • Injektionsnålsmodellen
  • två-stegs-modellen
  • diffusionsmodellen
  • Theory of social learning
  • Agenda setting theory

Agenda setting theory beskriver medias förmåga att påverka mottagarna till att tro att ju mer ett visst budskap förmedlas och visas, desto viktigare är det. Detta gör att de kommer lägga mer tid på att ta in, bearbeta och agera efter budskapet. Denna teori utvecklades av Dr. Max McCombs och Dr. Donald Shaw.

Se ävenRedigera