Antietablissemangism är en politisk position eller ideologisk inställning där man anser att en nations eller ett samhälles etablissemang och maktstrukturer är korrupta, förtryckande, exploaterande eller orättvisa.

Antietablissemangism och populism Redigera

Antietablissemangism utgör grunden för den populistiska antietablissemangsstrategin, som populistiska politiska partier intar med försiktighet i syfte att inte framstå som odemokratiska eller politiskt extrema.[1]

Antietablissemangism är en doktrin som följer läran om motstånd mot det sociala och politiska etablissemanget i syfte att undergräva detta inifrån. Denna doktrin menar att etablissemanget förlorat kontakten med folket; de vanliga människorna och deras vardag. Etablissemanget antas också ha sina egna agendor som det låter styra blint och som direkt påverkar folket negativt.[1]

Referenser Redigera

Notförteckning Redigera

Littaturförteckning Redigera