En antarktisk oas är ett naturligt större snöfritt och ibland även isfritt område på det för övrigt istäckta antarktiska fastlandet.

Wright Valley, McMurdos torrdalar.
Kap Hallet, Victoria Land.
Holmeviken vid Mawson Station, Mac Robertson land.
Schirmacheroasen, Prinsesse Astrid Kyst.

Geologi redigera

I Antarktis finns förutom bergstoppar och nunataker ytterligare naturligt snö- och delvis även isfria områden vilka kallas antarktiska oaser och torrdalar.[1][2][3] Dessa områden ligger inbäddade i inlandsisen eller vid kusten innanför shelfisarna.

Oaser och torrdalar uppstår i områden med gynnsam geografi där marken absorberar tillräcklig solenergi för att smälta snöfall och i områden med ringa snöfall där vindar blåser bort fallen snö. Temperaturen ligger här lite högre än omgivande områdena.

I dessa områden förekommer även växtlighet i form av mossor och lavar.

Geografi redigera

De största områdena är:

Vissa torrdalar användes av NASA som övningsområde för Marssonder då de liknar planetens yta.

Referenser redigera

  • Riffenburgh, Beau (Editor) (2007). Encyclopedia of the Antarctic, vol II. New York: Routledge. ISBN 0415970245 

Externa länkar redigera