Ann-Christine Lindeblad, född 1954, är en svensk jurist.

Ann-Christine Lindeblad avlade juris kandidatexamen vid Lunds universitet 1978 och gjorde därefter tingstjänstgöring i Växjö tingsrätt 1979-1981. Hon blev assessor i Göta hovrätt 1989, var rådman vid Borås tingsrätt 1992-1997 och anställdes som enhetschef vid Kronofogdemyndighetens indrivningsenhet i Göteborg 1998. Lindeblad var lagman i Borås tingsrätt 1999–2002 och utnämndes år 2002 till justitieråd i Högsta domstolen.

Lindeblad har också haft ett flertal andra uppdrag som ordförande för Nämnden för brottsskadeersättning, ordförande i Presstödsnämnden 2004–2011, ledamot i Riksgäldskontorets styrelse samt flera offentliga utredningsuppdrag under Finansdepartementet. Hon är vice ordförande i Stockholmsbörsens disciplinnämnd, ordförande i Swedsecs disciplinnämnd, vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden och ledamot i Aktietorgets disciplinnämnd.

Externa länkarRedigera