Öppna huvudmenyn

Anhedoni (av grekiskans ἀν–, an, "inte", "ej", och ἡδονή, hēdonḗ, "lust") är ett psykiskt symtom och tillstånd som avser oförmåga att känna lust och tillfredsställelse, framförallt i form av fysisk njutning och glädje av social samvaro, men också att njuta i andra bemärkelser och sammanhang. Anhedoni är motsatsen till hedoni, att njuta av livet.

BeskrivningRedigera

Förmågan att njuta spelar en tämligen stor roll i människans sociala liv och överlevnad, däribland förmågan att uppskatta god doft och undvika stank, att värdesätta trevligt umgänge och att vid möjlighet välja bort otrevligt. Vid anhedoni är denna förmåga nedsatt eller försvunnen. Den som drabbats av anhedoni söker sig inte till lustfyllda upplevelser.

Anhedoni kan drabba olika områden. Fysisk anhedoni innebär att inte känna njutning av sex, att äta, beröring och andra sinnesupplevelser. Social anhedoni kännetecknas av att inte längre uppskatta umgänge med vänner, att inte beröras känslomässigt av samtal och att inte längre ha trevligt vid sociala aktiviteter. Anhedoni kan också drabba andra områden, som att sluta uppskatta tävlingar (om man brukat göra det), att inte längre bry sig om studieframgångar, eller att tappa intresset för musik eller en favoritserie på TV.

Anhedoni är vanligare bland personer med schizofreni än bland övriga befolkningen.[1] Det förekommer också vid svår depression, posttraumatiskt stressyndrom, drogavvänjning, vid användning av SSRI-läkemedel och Parkinsons sjukdom.

Medan den sociala anhedonin vid schizofreni, när den finns, är kronisk, är det vid depression ett övergående tillstånd.[2] Social, men inte fysisk anhedoni (nedsatt libido), har troligen ett samband med sårbarheten inför att utveckla psykos.[3]

Den fysiska anhedonin beror sannolikt på förändringar i den dopaminerga aktiviteten.[4]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Blanchard JJ et al, "Anhedonia, positive and negative affect, and social functioning in schizophrenia", Schizophrenia Bulletin 1998; 24(3): 413-424.
  2. ^ Blanchard JJ et al, "Diagnostic differences in social anhedonia: a longitudinal study of schizophrenia and major depressive disorder", Journal of Abnormal Psychology 2001 Aug; 110(3): 363-371
  3. ^ Chapman LJ et al, "Putatively psychosis-prone subjects 10 years later", Journal of Abnormal Psychology 1994 May; 103(2): 171-183
  4. ^ Dan J. Stein et al, "Depression, Anhedonia, and Psychomotor Symptoms: The Role of Dopaminergic Neurocircuitry, Pearls in Clinical Neuroscience", CNS Spectrums July 2008

Tryckta källorRedigera

  • Chapman, LJ et al., "Scales for physical and social anhedonia", Journal of Abnormal Psychology 1976 Aug; 85(4): 374–382
  • Crespo-Facorro, B. et al., "Neural mechanisms of anhedonia in schizophrenia: a PET study of response to unpleasant and pleasant odors", The Journal of the American Medical Association. 2001 Jul 25; 286(4): 427-435.
  • Kashdan, Todd B., et al., "Anhedonia, Emotional Numbing, and Symptom Overreporting in Male Veterans with PTSD", Personality and Individual Differences 2007 September; 43(4): 725–735