Andreas Goeding (Andreas Giöding) född 1675 i Stockholm, död 1729 i Växjö, var professor i logik och metafysik vid Uppsala universitet. Han var gift med Johanna Kristina Rudbeck, dotter till Olof Rudbeck den äldre. Goeding blev 1704 domprost i Växjö.

Företrädare:
Petrus Holm
Inspektor för Medelpado-Jämtländska nationen
1689–1704
Efterträdare:
Johan Upmarck Rosenadler
Företrädare:
Nils Wolff Stiernberg
Inspektor för Viborgs nation
1694–1704?
Efterträdare:
Johan Upmarck Rosenadler
Företrädare:
Daniel Djurberg
Uppsala universitets rektor
höstterminen 1702
Efterträdare:
Harald Vallerius