Andelsrörelsen i Finland är ett samlingsnamn på de kooperativa verksamheterna i Finland. Rörelsen startade kring sekelskiftet 1900. Andelsrörelsen är dels uppbyggd av de konsumentkooperativa organisationerna, dels av producentkooperativ, och dels av så kallade centralandelslag, alltså orts- och lokalbaserade ekonomiska föreningar. Andelslag är den i Finland använda beteckningen på det som i Sverige kallas ekonomisk förening. Ofta ingår i beteckningen ett orts- eller bynamn (exempelvis "X-ort Centralandelslag") eftersom många mindre orter i Finland har en gemensam ekonomisk förening, för att hantera gemensamma ekonomiska spörsmål.

Andelsbanker, alltså medlemsägda kooperativa banker (sv: medlemsbank) är betydligt vanligare i Finland än i Sverige. En mycket stor del av de mindre orterna på landsbygden har någon form av andelsbank/medlemsbank.

Andelsrörelsen i Finland är den största kooperativa organisationen i världen, sett till de kooperativa verksamheternas andel av BNP.[1]

Arbetsandelslag är den finlandssvenska beteckningen på det som i Sverige kallas sociala kooperativ eller arbetskooperativ.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Andelsrörelsen i Finland den största i världen”. http://svenska.yle.fi/artikel/2006/12/10/andelsrorelsen-i-finland-urstark.