Ammoniumfluorid, eller fluorammonium, har form av färglösa kristaller, lättlösliga i vatten. Vattenlösningen har sur reaktion och angriper, såväl i vattenlösning som i torr form, vanligt glas och kan därför endast förvaras i kärl av syntetiskt material. Ammoniumfluorid kan framställas genom sublimering av en blandning av natriumfluorid och ammoniumklorid, eller genom neutralisering av ammoniakvatten med fluorvätesyra.

Ammoniumfluorid
Molekylmodell
Ammoniumfluorid
Systematiskt namnAmmoniumfluorid
Kemisk formelNH4F
UtseendeFärglösa kristaller
CAS-nummer12125-01-8
Egenskaper
Densitet1,01 g/cm³
Löslighet (vatten)82 g/l (20 °C)
Faror
Huvudfara
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
3
0
LD5032 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Genom uppvärmning av ämnet i vattenlösning avgår en del ammoniak och sur ammoniumfluorid bildas, vilken ännu kraftigare angriper glas.

Ammoniumfluorid kommer till användning vid etsning av glas, för lösning av silikater eller som desinfektionsmedel för rörledningar, processkärl o d. Användning förekommer även inom medicinen.[1]

KällorRedigera

  1. ^ Meyers varulexikon, Forum, 1952

SÄKERHETSDATABLAD AMMONIUMFLUORID