En amasonsköld (gr. pelta, lat. peltarion) är en på nästan alla antika amasonframställningar förekommande halvcirkelformig skiva, vars räta kant har två likaledes halvcirkelformiga inskärningar. I förening med andra vapen (svärd), fascer o.d. användes den i Roms och renässansens konst till troféer m.m. Dylika sköldar, ställda i rad vid varandra, förekommer ofta som ornamentkransgesimser, rännlister med mera.

Amasonsköld

ReferenserRedigera

  • Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1870), s. 882 (länk)
  • Nordisk familjebok (1904), band 1, s. 765 (länk)